Co to jest HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Co to jest HACCP?

System HACCP czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemowym postepowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Kto musi wdrożyć HACCP w swojej firmie?

Zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz.1225 ze zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, system HACCP jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorstwa, które produkuje lub wprowadza do obrotu środki spożywcze!

System HACCP jest obowiązkowy wśród przedsiębiorców zajmujących się produktami żywnościowymi. Oprócz tego, że jest on prawnie wymagany, to również podnosi wiarygodność firmy wśród konsumentów. Klient kupując produkty żywnościowe u przedsiębiorcy z prawidłowo wdrożonym systemem HACCP ma gwarancję otrzymania bezpiecznej dla zdrowia i życia żywności. Będąc przedsiębiorcą musisz mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach transakcja handlowa to nie tylko zakup i zapłata, ale również zapewnienie klientowi poczucia bezpieczeństwa.

7 zasad systemu HACCP

  1. Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych.
  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli.
  3. Identyfikacja limitów krytycznych.
  4. Ustalenie systemu monitorowania.
  5. Określenie działań korygujących.
  6. Ustalenie procedur zapisów.
  7. Ustalenie procedur weryfikacji systemu.

O czym jeszcze warto wiedzieć – HACCP?

Wdrażanie zasad HACCP musi być poprzedzone zasadami Dobrej praktyki higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej( GMP).

GHP– działania i warunki, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością w celu zapewnienia bezpieczeństwa!

GMP – procedury produkcyjne nastawione na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych.

Osoba, która nie wdraża systemu HACCP w zakładzie produkcji lub obrotu żywnością (Zgodnie z art.100.8.Dział VIII Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) podlega karze grzywny nawet do 200 000 tysięcy.

Zalety systemu HACCP

Zapewnia bezpieczeństwo podczas kontroli sanitarnej. Ogranicza straty wynikające z wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych, straty produkcyjne oraz wycofanie produktów z obrotu. Podnosi wiarygodność firmy, grono zadowolonych klientów i konsumentów, którzy czują się bezpiecznie korzystając z usług Twojej firmy mniejszą liczba reklamacji i niezadowolonych Klientów.

Masz pytania? Nie czekaj i zadzwoń do nas +48 512 322 215.